Paludarium”TROPIKI”

Paludarium – czyli zbiornik o podwyższonej wilgotności w którym możemy trzymać egzotyczne rośliny i zwierzęta. W niniejszej aranżacji wykorzystałem m.in. rośliny owadożerne, oplątwy czy Polskie mchy.